Baza Statystyki Płatniczej – nadchodzące zmiany w sprawozdawczości XBRL w Polsce

Narodowy Bank Polski poinformował, że 3 kolejne sprawozdania będą przekazywane do NBP w technologii XBRL.

Od czerwca 2017 r. rozpocznie działanie nowy system pod nazwą Baza Statystyki Płatniczej. System będzie zbierał informacje, które są przesyłane w związku z rozporządzeniem z dnia 15 października 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu przekazywania informacji NBP przez agentów rozliczeniowych, wydawców instrumentów płatniczych oraz wydawców pieniądza elektronicznego.

Rozporządzenie określa szczegółowy zakres informacji, o których mowa w art. 14a-14c ustawy z dnia 19 sierpnia 2014 r. o usługach płatniczych, przekazywanych Narodowemu Bankowi Polskiemu oraz sposób realizacji obowiązku ich przekazywania.

Gromadzone w BSP dane umożliwią polskiemu bankowi centralnemu pełniejsze dokonywanie okresowych ocen funkcjonowania polskiego systemu płatniczego oraz przesyłanie do EBC danych wymaganych wobec państw członkowskich UE w zakresie statystyk płatniczych.

baza statystyki płatniczej

Baza Statystyki Płatniczej obejmie następujące podmioty:

  • Agenci Rozliczeniowi – sprawozdanie ST
  • Wydawcy Instrumentów Płatniczych – sprawozdanie FN
  • Wydawcy Pieniądza Elektronicznego – sprawozdanie PD
  • Wydawcy Instrumentów Płatniczych, na których przechowywany jest pieniądz elektroniczny wydawany przez inny podmiot – sprawozdanie IN

Terminy oraz częstotliwość raportowania danych do NBP

Sprawozdania sporządzane będą z częstotliwością kwartalną. Instytucje informacje będą przykazywać do NBP w terminie do końca ostatniego dnia roboczego miesiąca, następującego po upływie kwartału, którego dane dotyczą.

Pierwsze dane, przekazywane przez system BSP dotyczyć będą II kwartału 2017 r.

System aSISt z modułem Baza Statystyki Płatniczej

aSISt wyposażony w moduł BSP jest gotowym i znanym system sprawozdawczym, który pozwala na przeprowadzenie pełnego cyklu sprawozdawczego obejmującego wprowadzenie danych, walidację oraz generację poprawnych sprawozdań w formacie XBRL bez konieczności posiadania technicznej wiedzy przez użytkownika aplikacji.

 

 
  • *Pola obowiązkowe
    ** Więcej informacji na temat przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 

Weryfikacja