FATCA – sprawozdawczość dotycząca informacji o podatnikach amerykańskich

W związku z nowym obowiązkiem sprawozdawczym, nałożonym na polskie instytucje finansowe, aSISt został wyposażony w moduł do obsługi taksonomii FATCA.

 

FATCA - sprawozdawczość dotycząca informacji o podatnikach amerykańskich

 

Umowa FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act), podpisana 7 października 2014r., zobowiązuje Polskę do raportowania amerykańskiej administracji skarbowej o finansach obywateli USA. Do Urzędu Skarbowego Stanów Zjednoczonych (IRS) mają być przekazywane informacje o:

  • stanach rachunków obywateli amerykańskich oraz
  • uzyskiwanych przez nich dochodach.

Informacje z nowych raportów mają służyć weryfikacji prawidłowości zobowiązań podatkowych.

W przypadku niepodjęcia przez zobligowaną do przesłania informacji instytucję finansową niezbędnych kroków dla dostosowania się do zobowiązań, wynikających z FATCA, przewiduje się nałożenie sankcji w postaci 30% podatku od przychodów uzyskiwanych ze źródeł w USA.

Raporty mają być sporządzane w układzie rocznym i dostarczane do 30 czerwca roku następnego. Oznacza to, że instytucje zobowiązane do składania sprawozdania mają 6 miesięcy na opracowanie i przesłanie danych po zakończeniu roku kalendarzowego.

Z myślą o nowym obowiązku sprawozdawczym, aSISt został wyposażony w moduł do obsługi taksonomii FATCA. Sprawozdanie FATCA w aSISt to wygodne rozwiązanie zarówno dla nowych, jak i dla obecnych użytkowników aplikacji. Zestawienie przygotowuje się w znany i wygodny sposób, a obsługa kolejnego sprawozdania w aplikacji wymaga jedynie wgrania nowego pliku licencyjnego.

Zapraszamy do wypróbowania sprawozdania FATCA w aSISt.

 
 
  • *Pola obowiązkowe
    ** Więcej informacji na temat przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 

Weryfikacja