Od roku 2006, GPM Systemy dostarcza bankom narzędzi do sprawozdawczości obowiązkowej. Nasze doświadczenie w połączeniu z bezcennym zaufaniem i sympatią klientów spowodowały, że dziś możemy z dumą przyznać, iż jesteśmy liderem w sektorze polskiej sprawozdawczości bankowej. Wyznaczając sobie wysokie standardy i działając zgodnie z nimi sprawiamy, że przygotowywanie sprawozdań i nadzór nad procesem sprawozdawczym stają się prostsze.
Oferowane przez nas produkty i usługi są efektem długotrwałej i owocnej współpracy z FINGO – producentem oprogramowania. Od lat wspólnie wypracowujemy i oferujemy rozwiązania zgodne z najwyższymi standardami technologicznymi.

 

Działalność

Nasze usługi obejmują dwa najważniejsze obszary sprawozdawczości obowiązkowej:
– nadzór i zarządzanie procesem w sektorze bankowym,
– wypełnianie obowiązków sprawozdawczych przez instytucje finansowe i banki.

Wspólnie z FINGO tworzymy, wdrażamy i rozwijamy systemy dla nadzorców rynku oraz dla jednostek raportujących. Naszym priorytetem jest odciążenie użytkownika końcowego w zakresie zagadnień technicznych i formalnych, aby umożliwić mu skupienie się na największym wyzwaniu sprawozdawczości: na jakości danych.
Nasze rozwiązania są wykorzystywane przez banki, oddziały banków zagranicznych i nadzorców rynku bankowego w całej Europie.

 

Liczby i fakty

Rok założenia 2006
Forma organizacji Spółka z o.o.
Siedziba Wrocław, Polska
Obszar działalności Polska i kraje UE
Klienci Ponad 620 banków, instytucji finansowych, w tym centralni nadzorcy krajowi
Branża IT, sektor bankowy: sprawozdawczość obowiązkowa

 

Działalność na rzecz XBRL

Stale wzbogacamy swoją wiedzę i umiejętności, działając w organizacjach i inicjatywach poświęconych rozwojowi standardu sprawozdawczego XBRL:

  • SBR Polska
  • XBRL Europe
  • XBRL-COREP Group

We wszystkich naszych produktach stosujemy standardy i dobre praktyki XBRL, a nasi eksperci aktywnie uczestniczą w pracach grupy Eurofiling i w międzynarodowych warsztatach XBRL.