GPM SYSTEMY angażuje się w wiele działań, oto najważniejsze z nich:
aSISt – główny projekt firmy
tranSIS– system przeznaczony dla banków zrzeszających
warsztaty
udział w konferencjach i stowarzyszeniach

Ponadto chętnie angażujemy się w indywidualne projekty oparte na standardzie XBRL.