aSISt

 

aSISt to uniwersalny system sprawozdawczy taksonomii XBRL. Obsługuje sprawozdawczość zarówno polską, jak i europejską.

 

Wspomaga m.in. przygotowanie sprawozdań:

 

 • EBA ITS:
  • ALMM
  • Encumbrance
  • Funding Plans
  • LCR DA
  • COREP LR
  • COREP OF
  • FINREP Consolidated
  • NSFR
  • LE
  • RESOL
  • Benchmarking
  • Benchmarking IMV
 • COREP
 • FINREP
 • MONREP:
  • MONREP stany, korekty, sekurtyzacja
  • MONREP statystyka dealerska
  • MONREP statystyka dealerska – emisje
  • MONREP stopy
 • BFG:
  • BFG PRiUL (Plany Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji)
  • BFG System Ochrony
  • BFG wsparcie ze środków publicznych
  • BFG wyliczenie składek
  • BFG zobowiązanie do zapłaty FG
  • BFG zobowiązanie do zapłaty FPR
  • Opłata BFG
  • Opłata ostrożnościowa BFG
  • Składka na Fundusz gwarancyjny
 • NSO
  • Liczba rachunków
  • F1
  • FOŚG
  • PD
  • Rezerwa obowiązkowa
  • Rozliczenia międzyoddziałowe
  • Środki gwarantowane
 • PEGAZ:
  • PEGAZ
  • Pegaz kwartalny
  • SHS (Securities Holding Statistics)
 • MF:
  • FATCA
  • CRS
 • BSP:
  • BSP Banki
  • BSP FN
  • BSP IN
  • BSP Oszustwa
  • BSP PD
  • BSP ST
 • NB300
 • IPS Liquidity – dzienne
 • EPIU / OGA (Ewidencja Pieniądza i Urządzeń)

 

aSISt to najpowszechniej stosowane narzędzie wspomagające proces przygotowywania sprawozdań COREP i FINREP. 93% sprawozdań przesyłanych do NBP zostaje przygotowanych oprogramowaniem aSISt.

 

Aplikacja znakomicie sprawdza się w:

 • dużych bankach komercyjnych,
 • średnich bankach oraz oddziałach banków zagranicznych,
 • małych bankach spółdzielczych.

 

Reagując na potrzeby klientów oraz stale udoskonalając system aSISt, wciąż wzbogacamy jego budowę o nowe moduły i funkcje.

 

Cele stawiane przez nas oprogramowaniu, to:

 • łatwość i intuicyjność obsługi,
 • modułowość, która zapewnia możliwość dostosowania aSISt do potrzeb klienta,
 • szybkość wdrożenia aplikacji i możliwość testowania produktu przed zakupem (jest to produkt gotowy).

 

W zakresie części wykonawczej projektów GPM SYSTEMY współpracuje z firmą FINGO.

Posiadając kompetencje i doświadczenie w budowie systemów informatycznych, FINGO od lat jest partnerem biznesowym GPM SYSTEMY.

 

Więcej informacji na temat aSISt znajduje się w pliku umieszczonym po prawej stronie

Lista instytucji, które zaufały aSISt znajduje się w dziale: Referencje