To rozwiązanie przygotowane z myślą o bankach zrzeszających. System tranSIS jest zintegowany z aplikacjami aSISt działającymi w bankach spółdzielczych.

tranSIS jest narzędziem wspierającym realizację funkcji nadzoru nad procesem sprawozdawczym całego zrzeszenia, dlatego jego moduł analityczny umożliwia tworzenie zestawień na aktualnym zestawie sprawozdań, to znaczy takim, który uwzględnia wszystkie przysłane korekty.

Dzięki temu zestawienie przekrojowe może być wykorzystane jako narzędzie do sprawdzenia stanu procesu sprawozdawczego oraz weryfikacji sprawozdań w bieżącym procesie sprawozdawczym.

Kolejnym zastosowaniem jest przygotowanie analiz. Przy założeniu, że stan na dany moment jest stanem „zamrożenia” danych, a korekty przysłane po tej dacie nie będą uwzględniane w analizach, powstają zestawienia umożliwiające analizę i ocenę sytuacji banków oraz całego zrzeszenia.