Zależy nam, by użytkownicy naszych produktów maksymalnie wykorzystywali ich funkcjonalność, zmniejszając dzięki temu nakłady czasu i pracy przeznaczane na działalność sprawozdawczą. Prowadzimy zatem działalność szkoleniową, dzięki której użytkownicy poznają aSISt, bądź wybrane specjalistyczne funkcje aplikacji.

Prowadzimy warsztaty, dla wszystkich grup użytkowników:

  • nowi użytkownicy, chcący sprawniej posługiwać się aplikacją aSISt, tuż po wdrożeniu jej w podmiocie przed rozpoczęciem pracy z aplikacją,
  • nowi użytkownicy, poznający aSISt w środowisku, które już pracuje w systemie (najczęściej nowi pracownicy),
  • obecni użytkownicy, zainteresowani pogłębieniem wiedzy na temat specjalistycznych zagadnień i funkcji zawartych w systemie aSISt.

Tematyka warsztatów odpowiada aktualnemu zapotrzebowaniu i jest dostosowywana do odbiorców.  Stawiamy na efektywność i praktyczny wymiar oferowanych kursów.