Nowa sprawozdawczość BFG PRiUL zastąpi BFG PPR

Gruntownym zmianom ulega obowiązek sprawozdawczy dotyczący planów restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji dotychczas określany jako Plany Przymusowej Restrukturyzacji (BFG PPR).

Data pierwszego raportowania według nowych wzorów, określonych w Rozporządzeniu MRiF z art. 87 ustawy o BFG zgodnych z załącznikiem I Rozporządzenia wykonawczego Komisji Unii Europejskiej 2018/1624 z dnia 23 października 2018 r. (Dz.U. L277 z 7.11.2018, str. 1-65) przypada na dzień 31 maja 2019 r.

Nowe rozporządzenie uchyla rozporządzenie wykonawcze Komisji Unii Europejskiej 2016/1066 z dnia 17 czerwca 2016 r., a ponadto obecnie prowadzony jest proces legislacyjny krajowego rozporządzenia dotyczącego wspomnianej sprawozdawczości. Obecnie wprowadzane zmiany, z punktu widzenia oferowanego przez nas rozwiązania wiążą się z wygaszeniem dotychczas użytkowanego przez Banki modułu sprawozdawczego BFG PPR Struktura Zobowiązań wraz z rozwiązaniem BPG PPR Sprawozdania na Wezwanie i koniecznością przygotowania rozwiązania dostosowanego do nowych wymogów sprawozdawczych.

Obecnie prowadzimy intensywne prace nad przygotowaniem rozwiązania BFG PRiUL spełniającego wymogi wynikające z nowego rozporządzenia.

Tych z Państwa, którzy nie wybrali jeszcze systemu do obsługi nowej sprawozdawczości Plany Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji (BFG PRiUL), zapraszamy do kontaktu wypełniając poniższy formularz:

 
  • *Pola obowiązkowe
    ** Więcej informacji na temat przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 

Weryfikacja