Dlaczego nie warto zwlekać z zakupem systemu do sprawozdawczości NB300

Zgodnie z zapowiedziami NBP wymogi dotyczące nowej postaci  sprawozdania o dużych zaangażowaniach tj. sprawozdania NB300, zaczną obowiązywać we wrześniu 2013.

Przypomnieć należy, że nowe wymogi dotyczą aspektu merytorycznego – informacje zostały uaktualnione do bieżącego stanu prawnego i zwiększony został zakres raportowanych informacji. Read more…

Obsługa sprawozdawczości NB300 w systemie aSISt

Pełna obsługa sprawozdania NB300 w aSISt obejmuje zasilenie, walidację i wygenerowanie sprawozdania w formacie XBRL. Jest to podstawowa funkcjonalność wystarczająca do stworzenia sprawozdania NB300 dla NBP. Co jednak w sytuacji, gdy bank posiada tysiące lub dziesiątki tysięcy zaangażowań podlegających raportowaniu? Z aSISt mogą Państwo wybrać rozwiązanie dla siebie:

Read more…

Od B300 do NB300: system wspomagający przygotowanie nowej sprawozdawczości znaczących zaangażowań

Nowy raport B300 nosi nazwę NB300 i jako osobne sprawozdanie (nie jako część raportu WEBIS) będzie przesyłane w formacie XBRL do NBP.  Uchwała Zarządu NBP w sprawie NB300 nie została jeszcze przygotowana, ale opublikowane przez NBP materiały takie jak: Instrukcja do pakietu sprawozdawczego NB300, pozwalają bankom poszukiwać dostawcy, który zapewni najlepszą obsługę nowej sprawozdawczości. Read more…

Sprawozdawczość znaczących zaangażowań banków w Polsce

Sprawozdawczość znaczących zaangażowań jest realizowana za pomocą jednego z formularzy (B0300) w ramach sprawozdania WEBIS. NBP zapewnia aplikację, która pozwala przygotować to sprawozdanie. W 2012 roku sytuacja ulegnie zmianie. Zniknie formularz B0300, a w jego miejsce pojawi się nowe sprawozdanie NB300. Read more…